วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

รับนิเทศงานวัณโรคจาก WHO

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 รพ.สต.สำโรงตาเจ็นได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้นิเทศงานวัณโรคจาก WHO


คณะกรรมการจากWHO นำทีมโดย Dr.Sarah
มอบความประทับใจด้วยการแสดงรำแม่มด(ไม่มีของฝากชาวสำโรงตาเจ็นขอฝากความประทับใจด้วยการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านแทนครับ)
เล่นสด ๆ

แสดงสด ๆ
ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานวัณโรคของผู้ป่วย MDR
เยี่ยมผู้ป่วยโดย Dr.Farhana

หมอหวาจากสำนักวัณโรคประเทศไทยเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ครับ

หมอหวาจากสำนักวัณโรคประเทศไทยเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ครับ

Dr.Farhana มอบนมให้ผู้ป่วย MDR

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้ารับฟังการนำเสนอการดำเนินงานจาก รพ.สต.
นำเสนอการดำเนินงานและตอบคำถามโดย จนท.รพ.สต.

นำเสนอการดำเนินงานและตอบคำถามโดย จนท.รพ.สต.

อาจารย์นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์และท่าน ผช.สสอ.ขุขันธ์ร่วมตอบคำถาม

ก่อนกลับถ่ายภาพร่วมกัน
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ

  - คณะกรรมการจาก WHO (Dr.Ahn Dr.Farhana and Dr.Sarah
  - คณะอาจารย์จากสำนักวัณโรคประเทศไทย
  - คณะอาจารย์นายแพทย์สสจ.และเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคจากสสจ.
  - คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขุขันธ์
  -คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่มาร่วมงาน
  -คณะผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนชาวสำโรงตาเจ็นทุกคน
   และขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ