วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันล้างมือโลก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น

รณรงค์ล้างมือในชุมชนสำโรงสามัคคี ม.16 ตำบลสำโรงตาเจ็น
รณรงค์ล้างมือที่รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
สาธิตการล้างมือจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
แนะนำน้องๆนักเรียนที่มารับบริการ เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้สาธิตย้อนกลับ