ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังบำบัด Alcohol


รับทีมประเมินรอบที่ 2/2562


อสม.ออกสุ่มลูกน้ำตำบลสำโรงตาเจ็น ทั้ง 17 หมู่บ้าน


ออกสุ่มไขว้ลูกน้ำภายในโซน 2


ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคทั้งรายใหม่และรายเก่า ต.สำโรงตาเจ็น